SÔkums :: Jaunumi :: Jaunumu arh├«vs :: Tepi├şa C├«├▓as `2014 /2015Tepi├şa C├«├▓as `2014 /2015

2014-10-14

Sveiki!

Nu ir kl├ót jaun├ó TEPI├ŹA C├Ä├ĺU sezona. ├Éaj├ó gad├ó jau ir laic├«gi sapl├ónotas sacens├«bas un treni├▓i.

Un t├ó p├žc k├órtas:
 treniòð (19.10.2014.)
 1. posms (02.11.2014.)
 treniòð (16.11.2014.)
 2. posms (30.11.2014.)
 treniòð (14.12.2014.)
 3. posms (11.01.2015.)
 treniòð (25.01.2015.)
 4. posms (08.02.2015.)
 treniòð (22.02.2015.)
 5. posms (15.03.2015.)
 6. posms (29.03.2015.)

Sacens├«bas un treni├▓i norisin├ósies Praktisk├ós est├žtikas skolas telp├ós R├«g├ó, Burtnieku iel├ó 34. Visiem dal├«bniekiem un person├óm, kas v├žlas iek├»├╗t sporta z├ól├ž ir nepiecie├░ami mai├▓as apavi. Sacens├«bas norisin├ósies 1/10 Standard klas├žs, 1/16 Rally Standard un 1/10 Bagiju 2WD un 4WD klas├žs.

1/10 Touring Standard
├É├« ir klase gan ies├óc├žjiem gan ar├« jau pieredz├žju├░iem v├«riem, kur├ó var piedal├«ties ar 1/10 RTR mode├»iem.

1/16 Rally
├É├« ir klase tiem, kas v├žlas uzs├ókt ├░o hobiju ar minim├óliem ieguld├«jumiem. Iesp├žjams piedal├«ties ar Turnigy 1/16 Brushless 4WD Mini Rally Car mode├»iem. S├«k├óku inform├óciju skat├«t nolikum├ó.

1/10 Buggy
Klas├ž dr├«kst piedal├«ties ar jebkuru 2WD vai 4WD 1/10 m├žroga bagiju (short course nav at├»auti), bez ierobe├żojumiem uz motoriem vai regulatoriem. Ja k├ód├ó no klas├žm (2WD vai 4WD) sacens├«bu dien├ó piere├Čistr├žjas maz├ók par 2 dal├«bniekiem, tad abas klases tiek laistas kop├ó, ta├Ęu kopv├žrt├žjums v├žrt├žts atsevi├░├şi.

Sîkâk pilnus tehniskos noteikumus skatît sacensîbu nolikumâ (papildinâts 18.11.2014.).

Sadarb├«b├ó ar TJN ANNAS 2 atbalstu, jaunie├░iem l├«dz 18 gadiem dal├«ba ir bez maksas! (iz├▓emot re├Čistr├óciju sacens├«bu dien├ó).

info: tâlr. 26551595 vai pa e-pastu: jurijsterentjevs@inbox.lv