Radio vadāmo modeļu forums
  
It is currently 26 Mar 2019, 18:23

All times are UTC + 2 hours [ DST ]
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 
Author Message
PostPosted: 02 Apr 2007, 20:36 
Offline
Profesors
User avatar

Joined: 30 Sep 2006, 23:00
Posts: 1701
01.03.2007 BRC autocentrÄ? Maskavas ielÄ? 463 norisinÄ?jÄ?s BRC Carpet series 2. posms. TepiÄ·a trase un boksu zona tika izveidota autocentra angÄ?ra labajÄ? malÄ?.
SacensÄ«bas norisinÄ?jÄ?s trÄ«s klasÄ“s: 1/10 Stock; 1/12 modified un 1/18 modified.

1/10 Stock
PÄ“c ilga pÄ?rtraukuma uz trases bija redzams MÄ?rtiņš SÄ«lis, kas uzrÄ?dija labus rezultÄ?tus kvalifikÄ?cijÄ?. Lai arÄ« pÄ“c apļa laikiem MÄ?rtiņš no stock braucÄ“jiem bija Ä?trÄ?kais, finÄ?la braucienos stabilitÄ?tes trÅ«kuma dēļ uzvaru izcÄ«nÄ«t viņam neizdevÄ?s. Par posma uzvarÄ“tÄ?ju kļuva lietuvieÅ¡u braucÄ“js Donatas Katilauskas.

1. Donatas Katilauskas
2. MÄ?rtiņš SÄ«lis
3. Robertas DaÅ¡keviÄ?ius

1/12 modified klasē
KvalifikÄ?cijÄ? pirmo vietu ieguva JÄ?nis Kļimenkovs, apsteidzot tuvÄ?ko sekotÄ?ju par diviem apļiem. PirmÄ? finÄ?lÄ?, bez saspringtas cīņas JÄ?nis finiÅ¡Ä“ja pirmais. OtrÄ? finÄ?la startÄ? nenožuvuÅ¡u riepu dēļ izslÄ«dÄ“ja aizmugurÄ“jie riteņi, sametot JÄ?ņa modeli, tÄ?dÄ“jÄ?di izraisot smagu sadursmi. Nekas gan netika salauzts, taÄ?u atgriežoties trasÄ“ lÄ«deri jau bija atrÄ?vuÅ¡ies par diviem apļiem. PagÄ?ja gandrÄ«z seÅ¡as minÅ«tes, lÄ«dz JÄ?nis bija apdzinis lielÄ?ko daļu braucÄ“ju un ticis lÄ«dz 2. vietai. LÄ«dz finiÅ¡am bija palikuÅ¡as 2. minÅ«tes, kad sÄ?kÄ?s cīņa par 1.vietu ar lietuvieti Mindaugas Ambrasas. Atstarpe starp braucÄ“jiem bija mazÄ?k kÄ? metrs. JÄ?ņa apļa laiki vidÄ“ji bija par 0.2 sekundÄ“m Ä?trÄ?ki, bet tÄ? kÄ? Mindaugas aizsardzÄ«bas trajektorijas komplektÄ? ar Å¡auro un tehnisko trasi deva viņam pietiekami stipru aizsardzÄ«bas pozÄ«ciju, veikt apdzÄ«Å¡anu bez sadursmes bija praktiski neiespÄ“jami. Iebraucot pÄ“dÄ“jÄ? aplÄ« JÄ?nis joprojÄ?m atradÄ?s aiz Mindaugas pus metra atstatumÄ?. PÄ“dÄ“jÄ? cerÄ«ba bija veikt apdzÄ«Å¡anu finiÅ¡a lÄ«kumÄ?. MÄ“Ä£inÄ?jums pa Ä?rÄ“jo trajektoriju apdzÄ«t lietuvieti un finiÅ¡a lÄ«niju Å¡Ä·Ä“rsot pirmajam izrÄ?dÄ«jÄ?s neveiksmÄ«gs. RezultÄ?tÄ? sadursme pie paÅ¡a finiÅ¡a un zaudÄ“jums pirmajai vietai par 0.27 sekundÄ“m.
TreÅ¡ais izÅ¡Ä·iroÅ¡ais finÄ?ls iesÄ?kÄ?s bez Ä«paÅ¡Ä?m sadursmÄ“m JÄ?nim noturot lÄ«derpozÄ«ciju. Pie divu minÅ«Å¡u atzÄ«mes tuvÄ?kais sekotÄ?js jau atpalika vairÄ?k kÄ? par vienu apli, bet pateicoties neveiksmÄ«gai trajektorijas izvÄ“lei, vienÄ? no lÄ«kumiem modelis aizÄ·Ä“ra trases norobežojoÅ¡o malu, pÄ?rlidoja pÄ?r barjerai un saplÄ“sa aizmugurÄ“jo riteni neļaujot turpinÄ?t braucienu. Mindaugas bez liekas spriedzes nofiniÅ¡Ä“ja pirmais, tÄ?dÄ“jÄ?di braucienu kopsummÄ? iegÅ«stot divas uzvaras trijos braucienos un kļūstot par otrÄ? posma uzvarÄ“tÄ?ju.

1. Mindaugas Ambrasas
2. JÄ?nis Kļimenkovs
3. JÄ?nis Orlovskis

1/18 modified
Uzvara kvalifikÄ?cijÄ? un visos trÄ«s finÄ?lu braucienos izcÄ«nija Jurijs Jemcevs.

1. Jurijs Jemcevs
2. Gatis Panavs
3. Aigars Gailis

TreÅ¡ais un pÄ“dÄ“jais posms norisinÄ?sies BabÄ«tes vidusskolÄ? 29. aprÄ«lÄ«. SÄ“rijas kopvÄ“rtÄ“jumÄ? tiek ieskaitÄ«ti divi labÄ?kie no trÄ«s posmu rezultÄ?ti. Abos iepriekÅ¡Ä“jos posmos katrÄ? klasÄ“ uzvaru ir izcÄ«nÄ«jis atÅ¡Ä·irÄ«gs braucÄ“js, kas nozÄ«mÄ“ ka kopvÄ“rtÄ“juma uzvarÄ“tÄ?ji tiks noskaidroti tikai pÄ“dÄ“jÄ? posmÄ? un sagaidÄ?ma spraiga cīņa.

_________________
Xray XB4 / CS Electronics 6.5t / Orca VX3 / Gens ace / Sanwa MT4S


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

All times are UTC + 2 hours [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Portal by phpBB3 Portal © phpBB Türkiye