Radio vadāmo modeļu forums
  
It is currently 25 Mar 2019, 07:34

All times are UTC + 2 hours [ DST ]
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 
Author Message
 Post subject: Noteikumi???
PostPosted: 08 May 2007, 23:58 
Offline
Jauniņais

Joined: 28 Mar 2007, 19:26
Posts: 19
Location: Riga, Ogre
Vai Å¡ie noteikumi bÅ«s spÄ“kÄ? 2007. gadÄ? vai arÄ« tiks mainÄ«ti. 20 dienas pirms Ä?empionÄ?ta sÄ?kuma???

1/10 elektriskÄ? Å¡oseja
1. Motori - ROAR- 05-klasei atbilstoši standarta elektromotori (korpusa diametrs max 36.02 mm, korpusa garums max 53mm.

2. Akumulatoru baterijas - maksimums 6 NiCd vai NiMh Sub-C izmÄ“ra elementi (diametrs - 23 mm, garums - 43 mm, nominÄ?lais spriegums - 1,2 v): sacensÄ«bu organizators tiesÄ«gs noteikt papildus ierobežojumus akumulatoru baterijÄ?m).
3. Riepas : sacensÄ«bu organizators tiesÄ«gs noteikt papildus ierobežojumus riepÄ?m un riepu smÄ“rvielÄ?m).
4. Transmisija: Tikai vien Ä?truma,
5. Piekare : neatkarÄ«ga priekÅ¡Ä“jÄ? un aizmugurÄ“jÄ? piekare,
6. Piedziņa - tikai 4WD,
7. Virsbūve : sacensību organizators tiesīgs noteikt papildus ierobežojumus virsbūvēm).
8. PriekÅ¡Ä“jam buferim jÄ?bÅ«t virsbÅ«ves kontÅ«rÄ? un jÄ?bÅ«t izgatavotam tÄ? lai samazinÄ?tu maÅ¡Ä«nas bojÄ?jumus. Buferim jÄ?bÅ«t izgatavotam no gumijas vai elastÄ«gas plastmasas.
9. VirsbÅ«ve jÄ?bÅ«t izgatavotai no elastÄ«ga materiÄ?la un jÄ?bÅ«t pilnÄ«bÄ? krÄ?sotai. Visi logi jÄ?atstÄ?j nekrÄ?soti vai puscaurspÄ«dÄ«gi.
10. Riteņu arkas ; maksimums 9.5 mm lielÄ?kas par riteņu diametru,
11. VirsbÅ«ves nedrÄ«kst bÅ«t apgrieztas augstÄ?k par apakÅ¡Ä“jo priekÅ¡Ä“jÄ? bufera lÄ«niju un virs sÄ?nu durvju lÄ«nijas. VirsbÅ«ves aizmugure drÄ«kst bÅ«t apgriezta maksimums 55.00mm virs Å¡asijas apakÅ¡as, mÄ“rot ar 20.00mm paliktni zem Å¡asijas. VisÄ?m detaļÄ?m ; priekÅ¡Ä“jiem, aizmugurÄ“jiem lukturiem, radiatora restÄ“m un gaisa atverÄ“m jÄ?bÅ«t kontrastÄ“joÅ¡Ä?m ar virsbÅ«ves krÄ?sojumu.
12. Aizliegts izgriezt logus.
13. Jebkurai maÅ¡Ä«nai drÄ«kst tikt uzstÄ?dÄ«ts viens (1) spÄ?rns. SpÄ?rnam jÄ?bÅ«t izgatavotiem no elastÄ«ga materiÄ?la. SpÄ?rnam jÄ?bÅ«t piestiprinÄ?tiem tieÅ¡i pie virsbÅ«ves. SpÄ?rns nedrÄ«kst pÄ?rsniegt virsbÅ«ves maksimÄ?los gabarÄ«tus. AizmugurÄ“jam spÄ?rnam jÄ?bÅ«t stiprinÄ?tam tajÄ? paÅ¡Ä? vietÄ? kÄ? oriÄ£inÄ?lai virsbÅ«vei. SpÄ?rna pÄ?rkare nedrÄ«kst pÄ?rsniegt 10.00mm no vistÄ?lÄ?kÄ? aizmugurÄ“jÄ? vÄ?ka punkta.
14. SpÄ?rna augstumu drÄ«kst mainÄ«t, taÄ?u tÄ? augstums (ieskaitot sÄ?nu malas) nedrÄ«kst pÄ?rsniegt maksimÄ?lo jumta augstumu. SpÄ?rniem (izņemot sÄ?nu malas) jÄ?bÅ«t viengabala konstrukcijai (nedrÄ«kst bÅ«t vairÄ?klÄ«meņu).
15. Klīrenss - minimums 5mm.

_________________
Jautrs, atraktivs un labs cilveks


Top
 Profile  
 
PostPosted: 09 May 2007, 00:07 
Offline
Jauniņais

Joined: 28 Mar 2007, 19:26
Posts: 19
Location: Riga, Ogre
Kur dabÅ«t? VarbÅ«t sacensÄ«bu dienÄ? tie tik atbrauks uz Latviju?
KÄ?dam ir jauns zinÄ?ms???

Kur dabūt?
Motoru - ROAR- 05-klasei atbilstoši standarta elektromotori (korpusa diametrs max 36.02 mm, korpusa garums max 53mm.[/i]

_________________
Jautrs, atraktivs un labs cilveks


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Noteikumi???
PostPosted: 09 May 2007, 09:37 
Offline
Profesors
User avatar

Joined: 30 Sep 2006, 23:00
Posts: 1701
rikkobargais wrote:
Vai Å¡ie noteikumi bÅ«s spÄ“kÄ? 2007. gadÄ? vai arÄ« tiks mainÄ«ti. 20 dienas pirms Ä?empionÄ?ta sÄ?kuma???

1/10 elektriskÄ? Å¡oseja
1. Motori - ROAR- 05-klasei atbilstoši standarta elektromotori (korpusa diametrs max 36.02 mm, korpusa garums max 53mm.
2. Akumulatoru baterijas - maksimums 6 NiCd vai NiMh Sub-C izmÄ“ra elementi (diametrs - 23 mm, garums - 43 mm, nominÄ?lais spriegums - 1,2 v): sacensÄ«bu organizators tiesÄ«gs noteikt papildus ierobežojumus akumulatoru baterijÄ?m).
3. Riepas : sacensÄ«bu organizators tiesÄ«gs noteikt papildus ierobežojumus riepÄ?m un riepu smÄ“rvielÄ?m).
4. Transmisija: Tikai vien Ä?truma,
5. Piekare : neatkarÄ«ga priekÅ¡Ä“jÄ? un aizmugurÄ“jÄ? piekare,
6. Piedziņa - tikai 4WD,
7. Virsbūve : sacensību organizators tiesīgs noteikt papildus ierobežojumus virsbūvēm).
8. PriekÅ¡Ä“jam buferim jÄ?bÅ«t virsbÅ«ves kontÅ«rÄ? un jÄ?bÅ«t izgatavotam tÄ? lai samazinÄ?tu maÅ¡Ä«nas bojÄ?jumus. Buferim jÄ?bÅ«t izgatavotam no gumijas vai elastÄ«gas plastmasas.
9. VirsbÅ«ve jÄ?bÅ«t izgatavotai no elastÄ«ga materiÄ?la un jÄ?bÅ«t pilnÄ«bÄ? krÄ?sotai. Visi logi jÄ?atstÄ?j nekrÄ?soti vai puscaurspÄ«dÄ«gi.
10. Riteņu arkas ; maksimums 9.5 mm lielÄ?kas par riteņu diametru,
11. VirsbÅ«ves nedrÄ«kst bÅ«t apgrieztas augstÄ?k par apakÅ¡Ä“jo priekÅ¡Ä“jÄ? bufera lÄ«niju un virs sÄ?nu durvju lÄ«nijas. VirsbÅ«ves aizmugure drÄ«kst bÅ«t apgriezta maksimums 55.00mm virs Å¡asijas apakÅ¡as, mÄ“rot ar 20.00mm paliktni zem Å¡asijas. VisÄ?m detaļÄ?m ; priekÅ¡Ä“jiem, aizmugurÄ“jiem lukturiem, radiatora restÄ“m un gaisa atverÄ“m jÄ?bÅ«t kontrastÄ“joÅ¡Ä?m ar virsbÅ«ves krÄ?sojumu.
12. Aizliegts izgriezt logus.
13. Jebkurai maÅ¡Ä«nai drÄ«kst tikt uzstÄ?dÄ«ts viens (1) spÄ?rns. SpÄ?rnam jÄ?bÅ«t izgatavotiem no elastÄ«ga materiÄ?la. SpÄ?rnam jÄ?bÅ«t piestiprinÄ?tiem tieÅ¡i pie virsbÅ«ves. SpÄ?rns nedrÄ«kst pÄ?rsniegt virsbÅ«ves maksimÄ?los gabarÄ«tus. AizmugurÄ“jam spÄ?rnam jÄ?bÅ«t stiprinÄ?tam tajÄ? paÅ¡Ä? vietÄ? kÄ? oriÄ£inÄ?lai virsbÅ«vei. SpÄ?rna pÄ?rkare nedrÄ«kst pÄ?rsniegt 10.00mm no vistÄ?lÄ?kÄ? aizmugurÄ“jÄ? vÄ?ka punkta.
14. SpÄ?rna augstumu drÄ«kst mainÄ«t, taÄ?u tÄ? augstums (ieskaitot sÄ?nu malas) nedrÄ«kst pÄ?rsniegt maksimÄ?lo jumta augstumu. SpÄ?rniem (izņemot sÄ?nu malas) jÄ?bÅ«t viengabala konstrukcijai (nedrÄ«kst bÅ«t vairÄ?klÄ«meņu).
15. Klīrenss - minimums 5mm.


TSS-10 (1/10 elektriskÄ? Å¡oseja, LRP57193 LRP V10 Spec.4 19T double motors*, gumijas riepas, 5min kvalifikÄ?cijas un finÄ?li, 1400g minimÄ?lais svars bez transpondera*, 115mm minimÄ?lais virsbÅ«ves augstums

TN-10 (1/10 iekÅ¡dedzes Å¡oseja, 2.11ccm iekÅ¡dedzes dzinÄ“ji, gumijas vai porgumijas riepas, 5min kvalifikÄ?cijas, 15min pusfinÄ?li, 30min finÄ?ls, 1700g minimÄ?lais svars bez transpondera, 130mm minimÄ?lais virsbÅ«ves augstums, mÄ“rot ar 20mm paliktni zem Å¡asijas)

*PirmajÄ? Ä?empionÄ?ta posmÄ? 20.05.2007 TSS10 klasÄ“ vÄ“l drÄ«kstÄ“s izmanto arÄ« 27t motorus un 6 celles (minimÄ?lais svars ar 27T motoru 1500g bez transpondera)

Motora piegÄ?dÄ?tÄ?js un izplatÄ«tÄ?js ir KriÅ¡jÄ?ņa Barona ielas veikals

_________________
Xray XB4 / CS Electronics 6.5t / Orca VX3 / Gens ace / Sanwa MT4S


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: 09 May 2007, 09:38 
Offline
Profesors
User avatar

Joined: 30 Sep 2006, 23:00
Posts: 1701
OnroadÄ? 07 Latvijas Ä?empionÄ?ts
Klases:
TSS-10 (1/10 elektriskÄ? Å¡oseja, LRP57193 LRP V10 Spec.4 19T double motors*, gumijas riepas, 5min kvalifikÄ?cijas un finÄ?li, 1400g minimÄ?lais svars bez transpondera*, 115mm minimÄ?lais virsbÅ«ves augstums

TN-10 (1/10 iekÅ¡dedzes Å¡oseja, 2.11ccm iekÅ¡dedzes dzinÄ“ji, gumijas vai porgumijas riepas, 5min kvalifikÄ?cijas, 15min pusfinÄ?li, 30min finÄ?ls, 1700g minimÄ?lais svars bez transpondera, 130mm minimÄ?lais virsbÅ«ves augstums, mÄ“rot ar 20mm paliktni zem Å¡asijas)

*PirmajÄ? Ä?empionÄ?ta posmÄ? 20.05.2007 TSS10 klasÄ“ vÄ“l drÄ«kstÄ“s izmanto arÄ« 27t motorus un 6 celles (minimÄ?lais svars ar 27T motoru 1500g bez transpondera)

Dalībnieki
LR ÄŒempionÄ?tÄ? piedalÄ?s Latvijas automobiļu federÄ?cijas biedri.
LicencÄ“ti sportisti (Latvijas iedzÄ«votÄ?jiem nepiecieÅ¡ama Latvijas automobiļu federÄ?cijas Radio vadÄ?mo auto modeļu komisijas izsniegta licence. Ä€rvalstu iedzÄ«votÄ?ji sacensÄ«bÄ?s drÄ«kst piedalÄ«ties uzrÄ?dot citas valsts izsniegtu licenci)

Sezonas licence pieaugušajiem : 10Ls
Sezonas licence jauniešiem : 5ls
VienreizÄ“jÄ? licence uz posmu : 3Ls
(Licenci iespÄ“jams iegÄ?dÄ?ties LAF sekretariÄ?tÄ? BrÄ«vÄ«bas gatve 266, 107. kabinets, vai arÄ« sacensÄ«bu norises vietÄ?. NepiecieÅ¡ama viena 4x3cm fotogrÄ?fija)
Sacensību norises vieta:

Vieta Datums
1. posms - Buvniecibas ABC, Mukusalas iela 93  20.05.07
2. posms - Buvniecibas ABC, Mukusalas iela 93  03.06.07
3. posms - Buvniecibas ABC, Mukusalas iela 93  01.07.07
4. posms - Buvniecibas ABC, Mukusalas iela 93  15.07.07
5. posms - Buvniecibas ABC, Mukusalas iela 93  12.08.07
6. posms - Buvniecibas ABC, Mukusalas iela 93  09.09.07
Sezonas kopvÄ“rtÄ“jumÄ? tiek ieskaitÄ«ti 5 (pieci) labÄ?kie posmi.
Dalības maksa:

*pieaugušie : 5Ls
*jaunieši (līdz 17 gadiem) : 3Ls
*pieauguÅ¡ajiem divÄ?s klasÄ“s : 7.5Ls
*jaunieÅ¡iem divÄ?s klasÄ“s : 4.5Ls
*tikai ar iepriekÅ¡Ä“ju reÄ£istrÄ?ciju http://www.autopilots.lv, reÄ£istrÄ?cija tiek slÄ“gta sestdien plkst. 13.00, reÄ£istrÄ“joties sacensÄ«bu norises vietÄ? dalÄ«bas maksa tiek paaugstinÄ?ta par 1Ls.

Veiksmīgus startus!


Noteikumus un jaunÄ?kÄ?s izmaiņas skatÄ«t: http://www.autopilots.lv

_________________
Xray XB4 / CS Electronics 6.5t / Orca VX3 / Gens ace / Sanwa MT4S


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC + 2 hours [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Portal by phpBB3 Portal © phpBB Türkiye